Tags :Tin chính

Sự kiện Tin hoạt động Tin tức

Hội thảo “Rác thải nhựa trong Thương mại điện tử”: Thực trạng và giải pháp

Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ chất thải nhựa. Mặc dù việc thực thi đồng bộ các biện pháp từ quản lý nhà nước thông qua các quy định pháp luật về sản xuất, quản lý sản phẩm và quản lý chất thải nhựa sau sử dụng, tuyên truyền nâng […]Đọc thêm

Tin tức

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRONG NỀN KINH TẾ SỐ – HỢP TÁC GIỮA VECOM, VECOMNET VÀ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Diễn đàn Sinh viên trong Nền kinh tế số, một sự kiện quan trọng được tổ chức bởi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VECOMNET), sẽ diễn ra tại ba trường đại học uy tín: Trường Đại Học Công Nghệ […]Đọc thêm

Sự kiện Tin hoạt động Tin tức

CUỘC THI SINH VIÊN KINH DOANH SỐ 2023: BỨT PHÁ, SÁNG TẠO CÙNG THẾ HỆ GEN Z.

Triển khai Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhiều trường đại học trên cả nước đã tích cực triển khai hoạt động đào tạo thương mại điện tử. Mạng lưới Các […]Đọc thêm

Tin hoạt động Tin tức UNITOUR

Chương trình E-UNITOUR 2023 “Xu hướng mới trong kinh doanh số và Cơ hội cho sinh viên”

Nằm trong chuỗi các hoạt động bổ trợ cho Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2023 ( DBC 2023), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử ( VECOMNET) phối hợp với các trường đại học trên cả nước tổ chức […]Đọc thêm

Tin hoạt động Tin tức

Tổng kết chương trình “Tập huấn giảng viên Thương mại điện tử và Kinh tế số năm 2023”

Chương trình “Tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số năm 2023” đã diễn ra thành công tại Hà Nội (05/6) , Đà Nẵng (07/6) và Tp. Hồ Chí Minh (09/6), cung cấp những góc nhìn mới trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực số. Chương trình đã thu hút […]Đọc thêm