Tags :Tin chính

Tin tức

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRONG NỀN KINH TẾ SỐ – HỢP TÁC GIỮA VECOM, VECOMNET VÀ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Diễn đàn Sinh viên trong Nền kinh tế số, một sự kiện quan trọng được tổ chức bởi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VECOMNET), sẽ diễn ra tại ba trường đại học uy tín: Trường Đại Học Công Nghệ […]Đọc thêm

Sự kiện Tin hoạt động Tin tức

CUỘC THI SINH VIÊN KINH DOANH SỐ (𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓) NĂM 2023 BỨT PHÁ, SÁNG TẠO CÙNG THẾ HỆ GEN Z.

Triển khai Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, nhiều trường đại học trên cả nước đã tích cực triển khai hoạt động đào tạo thương mại điện tử. Mạng lưới Các […]Đọc thêm

Tin hoạt động Tin tức UNITOUR

Chương trình E-UNITOUR 2023 “Xu hướng mới trong kinh doanh số và Cơ hội cho sinh viên”

Nằm trong chuỗi các hoạt động bổ trợ cho Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2023 ( DBC 2023), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử ( VECOMNET) phối hợp với các trường đại học trên cả nước tổ chức […]Đọc thêm

Tin hoạt động Tin tức

Tổng kết chương trình “Tập huấn giảng viên Thương mại điện tử và Kinh tế số năm 2023”

Chương trình “Tập huấn giảng viên về thương mại điện tử và kinh tế số năm 2023” đã diễn ra thành công tại Hà Nội (05/6) , Đà Nẵng (07/6) và Tp. Hồ Chí Minh (09/6), cung cấp những góc nhìn mới trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực số. Chương trình đã thu hút […]Đọc thêm