Hội thảo “Rác thải nhựa trong Thương mại điện tử”: Thực trạng và giải pháp

Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ chất thải nhựa. Mặc dù việc thực thi đồng bộ các biện pháp từ quản lý nhà nước thông qua các quy định pháp luật về sản xuất, quản lý sản phẩm và quản lý chất thải nhựa sau sử dụng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi,… đã mang lại một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, bao gồm lĩnh vực bán lẻ hàng hoá trực tuyến và gọi đồ ăn công nghệ trong những năm qua gây thêm những khó khăn trong việc quản lý chất thải bao bì, vật liệu nhựa; gây tác động tiêu cực tới môi trường. Thương mại điện tử sử dụng nhiều bao bì, vật liệu nhựa song tỷ lệ thu gom, tái chế, tái sử dụng nhìn chung còn rất thấp.

Từ năm 2019 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã đề ra tầm nhìn phát triển thương mại điện tử bền vững với mục tiêu vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh vừa tác động thấp nhất tới môi trường. Trong đó mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải nhựa phát sinh là một trong những chương trình nhận được nhiều quan tâm thời gian qua. 

Hội thảo “Rác thải nhựa từ Thương mại điện tử – Thực trạng và Giải pháp” được tổ chức ngày 15/4/2024 nhằm trao đổi về thực trạng sử dụng bao bì, vật liệu nhựa cho thương mại điện tử. Hội thảo nhận được sự quan tâm cao của nhiều bên liên quan tới thương mại điện tử và môi trường, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số, logistics và bưu chính, môi trường cũng như các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các tổ chức quốc tế.

Thông tin Hội thảo “Rác thải nhựa từ Thương mại điện tử – Thực trạng và Giải pháp”:

  • Thời gian: 13h30 – 17h00, Thứ Hai, ngày 15/04/2024
  • Địa điểm: Vườn Tây, The Vuon, Tầng 3, Tháp A, Toà D2 Giảng Võ, Đ. Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
  • Chương trình: Xem tại đây

Vấn đề phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ môi trường đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử, kinh tế số, logistics và bưu chính chuyển phát. Tại hội thảo “Rác thải nhựa từ Thương mại điện tử – Thực trạng và Giải pháp”, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ giới thiệu định hướng chính sách phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn tới năm 2030. Từ thực trạng sử dụng bao bì, vật liệu nhựa trong thương mại điện tử, các chuyên gia và cán bộ quản lý các lĩnh vực liên quan đã thảo luận về các giải pháp cần triển khai nhằm triển khai kinh tế tuần hoàn trong thương mại điện tử, giảm mức độ sử dụng, tăng tỷ lệ thu gom, tái sử dụng, tái chế bao bì, vật liệu nhựa. Trong đó, cần nhanh chóng tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của người tiêu dùng và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, đặc biệt là các nền tảng và thương nhân bán hàng trực tuyến.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *