CLB Logistics UTC-Trường Đại học Giao Thông Vận Tải

I. Thông tin chung

  1. Giới thiệu: CLB Logistics UTC-Trường Đại học Giao Thông Vận Tải hoạt động với mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích, thiết thực, cùng kết nối để xây dựng công đồng quan tâm và đam mê tìm hiểu về hoạt động logistics và chuỗi cung ứng.
  2. Năm thành lập: 2022

II. Liên hệ CLB: 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *