Tags :Tin phụ

Tin tức

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN TRONG NỀN KINH TẾ SỐ – HỢP TÁC GIỮA VECOM, VECOMNET VÀ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Diễn đàn Sinh viên trong Nền kinh tế số, một sự kiện quan trọng được tổ chức bởi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VECOMNET), sẽ diễn ra tại ba trường đại học uy tín: Trường Đại Học Công Nghệ […]Đọc thêm