Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021

– Tác giả: Bộ Kế hoạch và Đầu tư– Ngày đăng: 18/08/2022

– Năm xuất bản: 2021

– Định dạng: PDF

– Link tải phần 1: Bản tiếng Việt 

– Link tải phần 2: Bản tiếng Việt 

Mô tả:

Năm 2020, hoạt động của các doanh nghiệp nước ta diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của kinh tế – xã hội. Trước tình hình đó, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động đề ra và thực hiện hiệu quả các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, là năm cơ sở để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và 5 năm tiếp theo.

Góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước trong thời gian qua phải kể đến sự phát triển tích cực, hiệu quả của khu vực doanh nghiệp với đóng góp trên 60% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP). Để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021”.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *