Kế hoạch hoạt động năm 2023

Căn cứ xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet):

– Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025;
– Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
– Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
– Quyết định số 196/QĐ-VECOM thành lập Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam;
– Quy chế hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử ban hành tại Quyết định số 196/QĐ-VECOM ngày 01 tháng 8 năm 2022;
– Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Năm 2023, Mạng lưới sẽ triển khai các hoạt động sau:

I. Báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử tại các trường đại học 2023

Báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử tại các trường đại học năm 2023 sẽ tập trung vào chủ đề “Đào tạo trực tuyến, công nhận và chuyển đổi chứng chỉ sang tín chỉ

Những nội dung chính của Báo cáo năm 2023 bao gồm:

  • Cập nhật dữ liệu các trường đào tạo học phần, chuyên ngành và ngành TMĐT, kinh doanh số, kinh tế số.
  • Những chủ trương, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học về chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử giai đoạn 2021 – 2025.
  • Tình hình triển khai các chính sách trên, những thuận lợi, khó khăn và giải pháp cần triển khai nhằm đạt được các mục tiêu của giai đoạn này.
  • Những vấn đề nổi bật đối với chính sách đào tạo trực tuyến, công nhận và chuyển đổi chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức uy tín sang tín chỉ của một số môn học liên quan tới chuyển đổi số, kinh tế số và thương mại điện tử.

II.  Kết nối doanh nghiệp với Mạng lưới

Kết nối chặt chẽ các doanh nghiệp thương mại điện tử với các trường đại học thành viên của Mạng lưới là hoạt động trọng tâm của VECOM với Mạng lưới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện giải pháp “Học từ làm việc thực tế” nêu ra trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp giảng viên nâng cao chất lượng bài giảng, giáo trình, học liệu… liên quan tới các ngành đào tạo kinh tế số và thương mại điện tử.

Mỗi năm sẽ chọn một chủ đề lớn cho hoạt động kết nối này. Năm 2023 sẽ chọn chủ đề “Vai trò của hạ tầng tên miền đối với sự phát triển kinh tế số” (hoặc TMĐT). VECOM sẽ mời một số nhà đăng ký tên miền, hosting, giải pháp công nghệ, digital marketing… tham gia hoạt động kết nối này. Một số hoạt động chính bao gồm:

1. Tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá Thương hiệu tên miền quốc gia .VN, đặc biệt là hai tên miền BIZ.VN và ID.VN tới Mạng lưới các trường đại học đào tạo TMĐT

– Cùng với các trường thuộc Mạng lưới VecomNet, VECOM sẽ tổ chức chuỗi 3 sự kiện tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng thu hút các trường đại học theo khu vực để quảng bá cho tên miền .VN, phổ biến chính sách lớn của nhà nước hướng đến giới sinh viên, các doanh nghiệp khởi nghiệp đối với 2 tên miền ID.VN, BIZ.VN và hệ sinh thái dịch vụ (của Nhà đăng ký) đi kèm nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao kỹ năng số, sáng tạo, khởi nghiệp.

– Quy mô, khách mời: Tại Hà Nội và Tp. HCM có trên 20 trường đại học và 800 đại biểu là đại diện giảng viên, sinh viên các ngành TMĐT, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế số, Digital Marketing, Fintech, Logistics, v.v… tham gia. Tại Đà Nẵng sẽ có trên 5 trường đại học và 300 đại biểu.

– Thời gian: quý III – VI/2023

2. Hỗ trợ sinh viên ứng dụng hai tên miền BIZ.VN và ID.VN vào thực tiễn kinh doanh online thông qua các Câu lạc bộ Sinh viên TMĐT

– Nhiều trường đại học đã thành lập Câu lạc bộ Sinh viên TMĐT. VECOM hỗ trợ các Câu lạc bộ này triển khai các hoạt động nhằm phổ biến hai tên miền BIZ.VN và ID.VN

– Hoạt động: Tổ chức khoảng 5 buổi giao lưu với 5 Câu lạc bộ tại các trường đại học

– Thời gian: dự kiến quý III – VI/2023

3. Phổ biến hai tên miền BIZ.VN và ID.VN thông qua các nội dung của Cuộc thi Sinh viên Tài năng kinh doanh số 2023

Lồng ghép việc phổ biến hai tên miền này vào Cuộc thi Sinh viên Tài năng Kinh doanh số 2023. Khuyến khích các đội thi sử dụng hai tên miền này khi xây dựng các website bán hàng và cung cấp dịch vụ.

– Nội dung: xây dựng website bán hàng hoá, dịch vụ với hai tên miền mới, hoặc có chiến lược PR cho hai tên miền mới.

– Thời gian: tháng 9-10/2023

Với các hoạt động 2) và 3), VECOM sẽ mời các nền tảng cung cấp dịch vụ website TMĐT giúp sinh viên thiết lập website bán hàng với hai tên miền Biz.vn và Id.vn. Đồng thời, vận động các cơ sở có sản phẩm cung cấp đầu vào cho sinh viên. 

III. Tập huấn giảng viên

Tổ chức 3 khoá tập huấn giảng viên giảng dạy thương mại điện tử, kinh doanh số, kinh tế số và các ngành hoặc chuyên ngành liên quan.

– Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh

– Thời gian: tháng 6/2023

– Mục tiêu: Giảng viên tiếp cận những chính sách, xu hướng, công nghệ mới liên quan tới đào tạo ngành thương mại điện tử, hỗ trợ các trường bổ sung, sửa đổi chương trình đào tạo, bài giảng, học liệu, thực tập và kiến tập cho sinh viên.

IV. Hỗ trợ sinh viên thực tập, kiến tập và tìm việc làm

VECOM sẽ vận động các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ sinh viên thực tập, giúp việc học tập của sinh viên gắn với thực tế kinh doanh.

Từ hoạt động này, các sinh viên có thể có định hướng việc làm để có thể được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

Thông tin thực tập và tìm việc sẽ được công bố trên website của Mạng lưới www.VecomNet.vn và Fanpage FB/VecomNet.

Các trường và doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin trên các kênh trực tuyến này. Văn phòng VECOM sẽ hỗ trợ kết nối, tư vấn các bên nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

V. Cuộc thi Sinh viên Tài năng Kinh doanh số

Với sự tham gia nhiệt tình của các trường trong và ngoài Mạng lưới, Cuộc thi Sinh viên Tài năng Kinh doanh số đầu tiên được tổ chức năm 2022 đã khá thành công. Thông tin về Cuộc thi có tại https://dbc.vecomnet.vn/

Năm 2023 sẽ cân nhắc tổ chức Cuộc thi sớm hơn để không trùng với thời gian thi học kỳ một của sinh viên. Trên cơ sở rút kinh nghiệm việc tổ chức Cuộc thi năm 2022, cuộc thi năm nay sẽ gắn chặt hơn nữa việc học tập của sinh viên với thực tiễn kinh doanh trực tuyến.

– Tên cuộc thi: Sinh viên Tài năng Kinh doanh số – Digital Business Talent Student 2023.

– Thời gian: chính thức bắt đầu từ 01/10 và kết thúc vào ngày 31/10. Các hoạt động chuẩn bị sẽ bắt đầu từ 15/9, bao gồm phổ biến thể lệ, quy chế, thành lập đội thi, tài khoản mở gian hàng trên các nền tảng TMĐT, v.v…

– Kinh phí: VECOM hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chung. Mỗi đội thi/trường lo kinh phí trực tiếp của đội/trường mình

– Hội đồng Chuyên môn và Hội đồng Giám khảo: đại diện một số doanh nghiệp TMĐT hàng đầu và một số giảng viên TMĐT.

– Lễ Phát động dự kiến tổ chức vào 15/9 tại Tp. HCM, Lễ Chung kết dự kiến tổ chức vào 20/11 tại Hà Nội.

VI. Triển khai đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ một số môn học (học phần) trong chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử trình độ đại học

Tiến hành khảo sát nhu cầu về đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ một số môn học thương mại điện tử. Có thể triển khai một số hoạt động sau trong năm 2023 hoặc 2024

1. Hội thảo “Đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ một số môn học thương mại điện tử”

– Thời gian dự kiến: 2023 – 2024

– Địa điểm: (Chưa xác định)

– Thành phần: 1) lãnh đạo và giảng viên các trường đại học đào tạo kinh tế số và thương mại điện tử; 2) đại diện các bộ ngành, bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương; 3) đại diện một số tổ chức, hiệp hội liên quan tới kinh tế số; 4) đại diện các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, công nghệ giáo dục (Edtech).

– Nội dung:

+ Trao đổi về tình hình triển khai các chính sách lớn liên quan tới bảo đảm tỷ lệ tối thiểu thời lượng và số tín chỉ đào tạo trực tuyến trong tổng thời gian đào tạo; công nhận và cho phép chuyển đổi phù hợp một số văn bằng, chứng chỉ công nghệ thông tin, công nghệ số cấp bởi tổ chức, doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước sang tín chỉ học của bộ môn tương ứng để rút ngắn thời gian đào tạo. (Tham khảo Phụ lục kèm theo)

+ Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất của các trường đại học đối với đào tạo trực tuyến các học phần ngành thương mại điện tử.

+ Lợi ích và nhu cầu hợp tác giữa các trường đại học với Hiệp hội Thương mại điện tử, các doanh nghiệp thương mại điện tử, các doanh nghiệp Edtech trong đào tạo trực tuyến.

+ Các vấn đề nổi bật khi công nhận và cho phép chuyển đổi phù hợp một số văn bằng, chứng chỉ công nghệ thông tin, công nghệ số cấp bởi tổ chức, doanh nghiệp công nghệ uy tín trong và ngoài nước sang tín chỉ học của bộ môn tương ứng

2. Toạ đàm “Một số học phần TMĐT phù hợp với đào tạo trực tuyến, cấp chứng chỉ và chuyển đổi tín chỉ”

– Thời gian dự kiến: 2023 – 2024

– Địa điểm: (Chưa xác định)

– Thành phần: 1) lãnh đạo và giảng viên các trường đại học đào tạo kinh tế số và thương mại điện tử; 2) đại diện các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, công nghệ giáo dục (Edtech).

– Nội dung:

+ Trao đổi về chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử, chuyên ngành thương mại điện tử tại các trường đại học. Các quy định pháp luật liên quan tới tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của các chương trình đào tạo. Những khó khăn khi thực hiện các quy định đó, nguyên nhân và giải pháp.

+ Thảo luận những học phần thuận lợi nhất để triển khai nhiệm vụ đào tạo trực tuyến, cấp chứng chỉ của VECOM và chuyển đổi sang tín chỉ của học phần tương ứng.

+ Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai, bao gồm các vấn đề về hạ tầng, công nghệ, chi phí, v.v…

3. Xây dựng và triển khai thí điểm đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ một số học phần

– Thời gian dự kiến: 2023 – 2024

– Đơn vị: VECOM, một số doanh nghiệp Edtech, 3-5 trường đại học

– Nội dung:

+ Chọn một số học phần phù hợp với đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ, công nhận phù hợp với số tín chỉ của học phần tương ứng. Ví dụ: Digital Marketing, Phát triển ứng dụng TMĐT, Tác nghiệp TMĐT, Pháp luật TMĐT, Thực tập nghề TMĐT, Thực tập doanh nghiệp (tên gọi các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành TMĐT trình độ đại học của một số trường).

+ Các doanh nghiệp TMĐT, doanh nghiệp Edtech và một số giảng viên đại diện các trường xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến. VECOM chịu trách nhiệm tư vấn và thẩm định.

+ Tổ chức một số khoá đào tạo trực tuyến và cấp chứng chỉ của VECOM.

+ Thoả thuận với 3-5 trường đại học công nhận các chứng chỉ phù hợp với số tín chỉ của các học phần tương ứng.

VII. Hoạt động nội bộ Mạng lưới

1. Giao lưu Ban liên lạc (BLL)

Hàng quý hoặc hai quý một lần tổ chức gặp gỡ giao lưu giữa các thành viên Ban liên lạc tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng. Các cuộc giao lưu này giúp gắn kết, thắt chặt quan hệ giữa các cá nhân là thành viên BLL và qua đó giữa các trường.

Ngoài các thành viên BLL, các cuộc giao lưu này có thể mời thêm các doanh nghiệp thương mại điện tử, các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực TMĐT chưa phải là thành viên của Mạng lưới và các cơ quan, tổ chức khác quan tâm và muốn hợp tác với Mạng lưới.

Văn phòng VECOM chịu trách nhiệm hậu cần cho các cuộc giao lưu này. Ưu tiên địa điểm giao lưu tại các trường thuộc Mạng lưới.

2. Mở rộng Mạng lưới

Mở rộng số lượng các trường đại học tham gia Mạng lưới. Số lượng thành viên năm 2022 là 30 trường. Năm 2023 sẽ mời thêm khoảng 10 trường đại học tham gia Mạng lưới, ưu tiên các trường tại miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Nguyên tắc: ưu tiên chất lượng, không chú trọng số lượng.

Ngoài các cơ sở giáo dục, cân nhắc mời các tổ chức đào tạo ICT khác tham gia Mạng lưới dưới các hình thức phù hợp (thành viên liên kết, đối tác chiến lược…).

3. Hoạt động truyền thông

Hoạt động truyền thông sẽ do VECOM cùng các trường thành viên triển khai:

i) Fanpage FB.com/VecomNet 

Các thành viên Ban liên lạc cần tích cực phổ biến tới các giảng viên và sinh viên của trường cùng chia sẻ thông tin.

ii) Trang thông tin điện tử của Mạng lưới vecomnet.vn

Trang thông tin điện tử này đã hoạt động khá tốt. Các thành viên cần tích cực hợp tác, cung cấp thông tin để Trang trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu, cung cấp toàn diện, kịp thời về nhiều hoạt động liên quan tới đào tạo TMĐT tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

iii) Truyền thông tại từng trường

Mỗi trường cần tích cực truyền thông về hoạt động của Mạng lưới trên website của trường mình cũng như các phương thức truyền thông linh hoạt khác của trường.

iv) Các hoạt động truyền thông khác

VECOM chủ trì, các trường hỗ trợ để truyền thông về Mạng lưới trên nhiều kênh truyền thông uy tín.

VIII. Các hoạt động khác

Mỗi thành viên có thể đề xuất các hoạt động cần triển khai trong năm 2023. Việc triển khai các hoạt động này do đa số thành viên Ban liên lạc quyết định.

Download Kế hoạch: tại đây. 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *