Kế hoạch hoạt động năm 2022

Trên cơ sở đề xuất của nhiều trường đại học, ngày 01/8/2022 Chủ tịch VECOM đã ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử (VecomNet) với 28 thành viên sáng lập là các cơ sở giáo dục đại học (gọi tắt là trường đại học). Mỗi trường đã cử đại diện tham gia Ban liên lạc của Mạng lưới.

Năm 2022 Mạng lưới sẽ triển khai các hoạt động sau

  1. Hoàn thành và công bố Báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử 2022

       Trên cơ sở kết quả khảo sát các trường đại học từ tháng 3 tới tháng 6, hoàn thành và công bố Báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử 2022 trong tháng 8.           

  1. Giao lưu Ban liên lạc (BLL)

Hàng quý tổ chức gặp gỡ giao lưu giữa các thành viên Ban liên lạc tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hoặc một địa điểm khác do đa số thành viên BLL chọn. Các cuộc giao lưu này giúp gắn kết, thắt chặt quan hệ giữa các cá nhân là thành viên BLL và qua đó giữa các trường.

Ngoài các thành viên BLL, các cuộc giao lưu này có thể mời thêm các doanh nghiệp thương mại điện tử, các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực TMĐT chưa phải là thành viên của Mạng lưới và các cơ quan, tổ chức khác quan tâm và muốn hợp tác với Mạng lưới.

Văn phòng VECOM chịu trách nhiệm hậu cần cho các cuộc giao lưu này. Ưu tiên địa điểm giao lưu tại các trường thuộc Mạng lưới.

Để thuận tiện cho việc hợp tác, trong giai đoạn đầu các thành viên ở Miền Trung sẽ sinh hoạt chung với thành viên Miền Bắc, đặc biệt trong việc trao đổi thông tin. Khi có điều kiện sẽ triển khai các hoạt động riêng. Sau mỗi cuộc giao lưu VECOM sẽ tóm tắt những nội dung chính, post lên website, FB hoặc Group Zalo.

Quý 3, hai cuộc giao lưu đầu tiên đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 01/8/2022 và tại Hà Nội vào ngày 10/8/2022.

 Cuộc giao lưu với đại diện các trường tham gia Ban liên lạc của Mạng lưới tại Miền Nam ngày 01/8/2022

Cuộc giao lưu với đại diện các trường tham gia Ban liên lạc của Mạng lưới tại Miền Bắc ngày 10/8/2022

III. Hoạt động truyền thông

Hoạt động truyền thông sẽ do VECOM cùng các trường thành viên triển khai.

1) Fanpage FB.com/VecomNet

VECOM đã xây dựng trang này. Các thành viên Ban liên lạc cần tích cực phổ biến tới các giảng viên và sinh viên của trường cùng chia sẻ thông tin.

Hai phương án quản trị (các thành viên góp ý):

  1. i) Mỗi thành viên có account để tự post tin
  2. ii) Thành viên gửi tin về Văn phòng VECOM

2) Xây dựng Trang thông tin điện tử của Mạng lưới www.vecomnet.vn

Văn phòng VECOM sẽ xây dựng phiên bản đầu tiên trong tháng 8/2022. Dự kiến sẽ khai trương tại Lễ công bố Mạng lưới.

Trang thông tin điện tử này cần trở thành địa chỉ uy tín hàng đầu, cung cấp toàn diện, kịp thời về nhiều hoạt động liên quan tới đào tạo TMĐT tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Đề nghị các thành viên góp ý để có thể nâng cấp vào cuối năm 2022.

3) Truyền thông tại từng trường

Mỗi trường cần tích cực truyền thông về hoạt động của Mạng lưới trên website của trường mình cũng như các phương thức truyền thông linh hoạt khác của trường.

4) Các hoạt động truyền thông khác

VECOM chủ trì, các trường hỗ trợ để truyền thông về Mạng lưới trên nhiều kênh truyền thông uy tín.

  1. Hội thảo về đào tạo TMĐT và Lễ công bố Mạng lưới

Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội thảo về đào tạo TMĐT và Lễ công bố Mạng lưới vào ngày 07/9/2022 tại Hà Nội và ngày 09/9/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh.

       Hội thảo tại Hà Nội cần thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý nhà nước từ Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

       Phấn đấu để Hội thảo này là hội thảo khoa học về đào tạo thương mại điện tử được tổ chức hàng năm uy tín nhất và có quy mô lớn nhất, thu hút được sự quan tâm, tham gia và hỗ trợ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp ICT và TMĐT trong nước cũng như quốc tế.

Các thành viên Mạng lưới Các cơ sở đào tạo tại khu vực miền Bắc và miền Trung

Các thành viên Mạng lưới Các cơ sở đào tạo tại khu vực miền Nam

  1. Chương trình tập huấn giảng viên TMĐT

Trong cuộc khảo sát các trường đại học của VECOM, nhiều trường ủng hộ triển khai hoạt động giúp giảng viên TMĐT gắn kết hơn với thực tiễn kinh doanh, nắm bắt kịp thời công nghệ, giải pháp và xu hướng kinh doanh trực tuyến.

Dự kiến sẽ tổ chức hoạt động này vào tháng 10/2022.

– Tên gọi: Chương trình tập huấn giảng viên TMĐT (các thành viên BLL tiếp tục  góp ý cho tên gọi)

– Hình thức: Kết hợp on/offline, tổ chức đồng thời ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

– Kinh phí: VECOM hỗ trợ một phần, đại biểu tham dự đóng phí.

Từ kinh nghiệm tổ chức chương trình tập huấn đầu tiên sẽ xem xét tổ chức hàng năm.

  1. Cuộc thi sinh viên TMĐT toàn quốc

Tổ chức cuộc thi sinh viên TMĐT quy mô toàn quốc đầu tiên, giới hạn ở sinh viên các cơ sở đào tạo (đại học và cao đẳng, trường nghề). Cuộc thi này sẽ được tổ chức đều đặn hàng năm.

– Tên cuộc thi: Sinh viên Tài năng Kinh doanh số – Digital Business Talent Student (các thành viên BLL góp ý cho tên gọi)

– Thời gian: bắt đầu từ 10/10 và kết thúc vào ngày 30/11 (các thành viên BLL góp ý)

– Kinh phí: VECOM hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chung. Mỗi thí sinh/đội thi/trường lo kinh phí trực tiếp của thí sinh/đội/trường mình (các thành viên BLL góp ý)

– Hội đồng Chuyên môn và Hội đồng Giám khảo: đại diện một số doanh nghiệp TMĐT hàng đầu và một số giảng viên TMĐT.

VII. Mở rộng thành viên Mạng lưới

Trong năm 2022 tăng số thành viên mới lên khoảng 10 – 15 trường đại học. Cách thức chủ yếu: Mạng lưới hoạt động uy tín, hiệu quả, được truyền thông tốt. Từ đó các trường tự nguyện đăng ký tham gia.

Nguyên tắc: ưu tiên chất lượng, không chú trọng số lượng.

       Ngoài các cơ sở giáo dục, cân nhắc mời các tổ chức đào tạo ICT khác tham gia Mạng lưới dưới các hình thức phù hợp (thành viên liên kết, đối tác chiến lược…).

VIII. Kế hoạch hoạt động hàng năm

Tới 30/11 hàng năm, Văn phòng VECOM trình dự thảo Kế hoạch hoạt động năm tiếp theo. Các thành viên BLL góp ý và thông qua Kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo trước 20/12 hàng năm.

Sau đó, Kế hoạch này được phổ biến công khai, dễ tiếp cận tới mọi đối tượng.

  1. Các hoạt động khác

Mỗi thành viên có thể đề xuất các hoạt động cần triển khai trong năm 2022. Việc triển khai các hoạt động này do đa số thành viên Ban liên lạc quyết định.

Kế hoạch chi tiết mời xin mời tham khảo tại: https://bit.ly/3Q5Upp7

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *