CLB Tài Năng Logistics VLU – Trường Đại học Văn Lang

I. Thông tin chung

  1. Giới thiệu: CLB Tài Năng Logistics VLU được thành lập vào ngày 25 tháng 06 năm 2021, dưới sự quản lý của Khoa Thương Mại – Trường đại học Văn Lang, là CLB học thuật về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.Nhằm mục đích giúp sinh viên có cơ hội được bắt kịp với những kiến thức mới trong ngành, đồng thời có cơ hội được trải nghiệm với thực tế.
  • Sứ mệnh – Tầm nhìn: Xây dựng môi trường học tập, đồng thời là sân chơi cho sinh viên trường Đại Học Văn Lang nói chung và sinh viên Khoa Thương Mại nói riêng về lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
  • Mục tiêu: Là nơi trang bị kiến thức và sự tự tin cho sinh viên để sinh viên có khả năng tham gia các cuộc thi về Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng cấp thành phố và cấp quốc gia.
  • Giá trị cốt lõi: Đam mê – Sáng Tạo – Phát triển – Bền vững.
  1. Thông tin liên hệ

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *