Tin tức

VECOM công bố Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử 2023

Từ năm 2022 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đặt ưu tiên cao trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cơ sở giáo dục đại học triển khai hoạt động đào tạo ngành, chuyên ngành và học phần thương mại điện tử. Báo cáo Đào tạo Thương mại […]Đọc thêm

Tài liệu tham khảo

Báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử Việt Nam 2023

Tác giả: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam – VECOM Ngày đăng: 04/12/2023 Năm xuất bản: 2023 Định dạng: PDF Link tải:Bản tiếng Việt  Từ năm 2022 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đặt ưu tiên cao trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cơ sở giáo dục đại học […]Đọc thêm

UNITOUR

EUNITOUR 2023, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Ngày 07/11/2023, chương trình “E-UNITOUR 2023: Thế hệ tiên phong cùng Thương mại điện tử” với chủ đề “ Xu hướng mới trong kinh doanh số và cơ hội cho sinh viên” đã diễn ra thành công tại trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TP. HCM.   Sự kiện này đã không […]Đọc thêm